Угруповання в результуючому наборі даних

Функції консолідації хороші, однак чи часто у вас виникає потреба в консолідації даних всієї таблиці Зазвичай в даних завданнях в розрахунок беруть діапазони дат, підрозділи, типи продажів, регіони і тп І тут постає проблема Якби єдиним механізмом обмеження підсумкових функцій була пропозиція WHERE, то розробники баз даних годинами б займалися реплікацією одного і того ж […]

Управління виконанням процедур

На перший погляд здається, що мова Т-SQL практично повністю позбавлений засобів управління потоком команд Однак незважаючи на відносну бідність цих коштів, їх цілком достатньо Булеві розширення управління даними exists, in і case з успіхом компенсують обмеженість операторів if і while

Глава Режим розподіленого аналізу

Режим розподіленого аналізу дозволяє Вам використовувати інший компютер для виконання завдань, що вимагають великої обчислювальної потужності Так як сервер, використовуваний для розподіленого аналізу, значно могутніше і швидше, ніж Ваш персональний компютер, використання режиму розподіленого аналізу може істотно скоротити час обробки даних Наприклад, розподілений аналіз, що використовує віддалений сервер, може бути корисний, якщо у Вашій роботі […]

Установка пакета

Як тільки план установки буде готовий і ви переконаєтеся, що сервер задовольняє технічним вимогам SQL Server, можна приступати до установки пакета Супроводжувана установка Програма інсталяції SQL Server повинна запуститися автоматично відразу ж після запуску відповідного DVD При цьому на виконання запускається програма Setup ехе

Тестування операції простого складання для програми Калькулятор в Visual C # (Sharp)

Для верифікації правильності складання чисел 1 і 2 додайте виділений жіим шрифтом код у вихідний код тестового консольного застосування, як показу в наступному фрагменті коду: namespace TestCalculator { class Program {

Робота з Редактором синтаксису

Редактор синтаксису забезпечує середовище, спеціально призначену для створення, редагування і виконання командного синтаксису Властивості Редактора синтаксису n Автозавершення У міру набору ви можете вибрати команди, підкоманду, ключові слова і значення ключового слова з чутливого до контексту списку Ви можете

Оператори try, catch і finally

Щоб перехопити виняток, необхідно помістити фрагмент програми в оператор try Базовий синтаксис оператора try виглядає наступним чином: try блок catch (тип-виключення ідентифікатор) блок catch (тип-виключення ідентифікатор)

Зберігання дескриптора процесу

Система ідентифікує процеси за допомогою унікального значення, яке називаетсо я ідентифікатором процесу (process identification, PID)Ідентифікатором р PID – це ціле число, представлене за допомогою прихованого типу pid_t5, який зазвичай відповідає знакової цілого-int

Табличні функції з безліччю інструкцій

Користувальницькі табличні функції з безліччю інструкцій комбінують здатність скалярних функцій містити складний програмний код із здатністю впроваджених табличних функцій повертати результуючий набір даних Цей тип функцій створює табличну змінну, а потім заповнює її в тілі функції Сформована таблиця згодом повертається функцією і може використовуватися в інструкціях SELECT

Статичні РЕСУРСИ ДОДАТКИ ТА ЙОГО КОНТЕКСТ – ANDROID

&nbsp Програмами може знадобитися зберігати значні обсяги даних, щоб керувати своєю поведінкою під час виконання Деякі з таких даних описують середовище, в якому працює додаток: назва програми, намір, який воно реєструє, права доступу, які йому потрібні, і т д Дані зберігаються у файлі, який називається файлом опису Інші дані можуть бути, наприклад, зображеннями, які повинні […]