Обробка виключень в С #

Програми можуть містити тисячі, сотні тисяч або навіть мільйони рядків иодную коду, тому одній людині неможливо встежити за всіма функціями, реалізованими в коді Для цього необхідна команда розробників Це означт, що код, написаний одним розробником, буде використовуватися і модіфіцоваться іншими Так як розробники не можуть злити свої уми в один, вони повинні мати зрозумілий і […]

Аналіз запитів

Після ознайомлення з основами індексів і сторінок SQL Server другим етапом в освоєнні налаштування індексів є розгляд плану виконання запиту Це передбачає вміння читати план виконання та ідентифікувати дії, які оптимізатор вирішив вжити для виконання запиту

Витіснення і перемикання контексту

Перемикання контексту – це переключення від однієї, готової до виконання задачі до іншої Це перемикання проводиться за допомогою функції context_switch (), визначеної у файлі kernel / schedс Дана функція викликається функцією schedule (), коли новий процес вибирається для виконання При цьому виконуються наступні кроки

Основи тригерів

Тригери SQL Server запускаються один раз при виконанні якої-небудь операції модифікації даних Такий режим роботи відрізняється від Oracle, де тригери можуть виконуватися як для кожної операції, так і для кожної окремої оброблюваної нею рядка Незважаючи на те що на перший погляд це

МАШИННИЙ КОД і компілятор

(При першому читанні цей розділ краще пропустити) Команди, які здатна розпізнати і виконати апаратура ЕОМ, називаютьсямашинними кодами Вони відповідають елементарним діям, на виконання яких розрахована машина, і представляються її центральному процесору як двійкові дані, що складаються з одного або декількох байтів Кожен виробник розробляє власну модель ЕОМ, і в результаті багато моделей мають свої унікальні […]

Конфігурування додатків і динамічне завантаження в Visual C # (Sharp)

Всі приклади в попередніх розділах демонстрували, як використовувати докладе з конкретними компонентами Ми знали, якого типу екземпляр потрібно було створити, який інтерфейс використовувати і до якого інтерфейсу звертатися У таких випадках розробник має повний контроль, і по завершенню розробки пріленія все збірки акуратно складаються в один охайний пакет

Які обробники нижніх половин необхідно використовувати

Рішення про те, який з механізмів обробки нижніх половин слід використовувати, є важливим У сучасних ядрах серії 26 є три варіанти вибору: відкладені переривання (softirq), тасклети (tasklet) і черги відкладених дій (work queue) Тасклети побудовані на основі відкладених переривань, і тому

Рекомендації щодо апаратної частини

Вартість обладнання в даний час досить низька і продовжує знижуватися з кожним днем Тепер обладнання вже не є стримуючим фактором, і правильний вибір пристроїв і конфігурації здатний значно підвищити ефективність капіталовкладень У цьому розділі наведено кілька рекомендацій щодо планування апаратного забезпечення сервера

вправ, тренування & лічильник калорій »

Категорія: здоровя і фітнес Розробник: ARAWELLA CORPO- RATION Розмір програми: 18,5 Мбайт Версія iOS: 42 та вище Необхідні сервіси: немає

Винятки – помилки в програмах

Скажімо, ви забули закрити фігурні дужки у своєму Java – коді Це призведе до помилки компіляції, яку можна легко виправити Але існують ще помилки часу виконання (run-­‐time  errors), Коли абсолютно несподівано, програма перестає працювати, як належить Наприклад, Java – клас зчитує файл з рахунком у грі Що станеться, якщо хто – то видалить цей файл […]