Виконання скриптів Python і програм Python

Як скрипти, так і програми Python можна виконувати з IBM ® SPSS ® Statistics або із зовнішнього процесу Python, такого, як Python IDE або інтерпретатор Python Скрипти на мові Python Скрипт Python, що виконується з SPSS Statistics Можна виконати скрипт Python з Сервіс> Виконати скрипт, або з редактора скриптів Python, який запускається при відкритті файлу […]

Завантаження модулів

Найбільш простий спосіб завантаження модуля – це скористатися утилітою insmod Ця утиліта виконує найзагальніші дії Вона просто завантажує той модуль, який їй вказаний як параметра Утиліта insmod не відслідковує залежності і не виконує ніякої інтелектуальної обробки помилок Використовувати її дуже просто Від користувача root необхідно просто виконати команду

Захоплення зображення і відео Windows Runtime

У роботі з відео, аудіо та зображеннями існує маса завдань зі своїми вимогами Наприклад, якщо Ви хочете виконати захоплення зображення, щоб встановити свою фотографію на робочий стіл, Вам достатньо стандартного діалогового вікна, що дозволяє виконати захоплення, не вдаючись у деталі Але якщо Ви хочете сканувати штрих-коди в режимі реального часу, очевидно, стандартне вікно не підійде, […]

ЗМІННІ ДІАЛОГУ

Змінні модуля і локальні змінні його програмних компонентів оголошувалися і визначалися, тобто отримували значення, в самому модулі Змінні модуля доступні у всіх його програмних компонентах, локальні тільки в тому компоненті, де вони були оголошені явно або неявно, зявившись в лівій частині оператора присвоювання Крім таких змінних, в модулі можна оперувати і змінними діалогу, які оголошуються […]

Рекурсія – функціональне програмування

Ми бачили, що елементи колекції можна обробляти в циклі за допомогою оператора foreach Для цих цілей функціональні мови застосовують не цикли, а рекурсіюСкажімо, що нам потрібно виконати рахунок від нуля до певного чіа Це можна зробити за допомогою лямбда-вирази таким чином: delegate void Counter (int iterations)

ПЕРША ПРОГРАМА

Перейдемо на закладку Модуль (див рис 112) На цій закладці розташовуються програми, виконують обробку У нашій першій програмі ми оголосимо одну числову змінну, присвоїмо їй деяке значення і виведемо його у вікно повідомлень Тут слід зазначити, що програми (діалоги, таблиці) створюються в конфігураторі системи, запустити їх на виконання в конфігураторі немає можливості (можна, правда, перевірити […]

ОБГОВОРЕННЯ ПЕРШОЇ ПРОГРАМИ

Програма складається з однієї користувальницької процедури, що має імя Виконати і розміщеної в модулі форми обробки Нагадаємо, щопроцедура це виконує деякі дії програмний компонент, який обмінюється даними з іншими компонентами через свої параметри Також в процедурах 1С можуть використовуватися змінні модуля, діалогу та глобальні обєкти даних (У нашому випадку, щоправда, процедура параметрів не має і […]

ПЕРЕГЛЯД І ВИБІР ЕЛЕМЕНТІВ ДОВІДНИКА

Довідники можна відкрити в діалозі наступними способами: • звертаючись до меню системи • застосовуючи метод довідника Вибрати • викликаючи в модулі довільної форми функції ОткритьФорму або ОткритьФормуМодально • вживаючи метод ОткритьПодбор, який викликає форму списку, отображающую

МОДУЛЬ ОБРОБКИ ПРОБА

Процедура Виконати належить модулю обробки Модуль обробки в загальному випадку може містити такі компоненти: • оголошення змінних модуля, які доступні в будь-якому його програмному компоненті • процедури, в тому числі і зумовлені, і функції, створені користувачем

Генерація латок

Всі зміни початкового коду ядра Linux поширюються у вигляді латок (patch) Латки являють собою результат виведення утиліти GNU diff (1) у форматі, який може подаватися на вхід програми patc h (1) Найбільш просто згенерувати латку можна у випадку, коли є два дерева вихідних кодів ядра: одне – стандартне, а інше – з вашими змінами Звичайна […]