ВИДИ РОЗРАХУНКІВ

714 ВЛАСТИВОСТІ ВИДІВ РОЗРАХУНКІВ 7311 НЕСУМІСНІ ВИТІСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ Введемо ще кілька понять Назвемоінтервалом дії розрахунку проміжок часу між датою початку і датою закінчення розрахунку, що включає і самі дати Назвемо види розрахунків (ВР)несумісними, якщо відповідні їм розрахунки ЖЗ не можуть мати пересічних інтервалів дії Розрахунки з такими ВР також будемо називатинесуміснимиНесумісність розрахунків долається при їх […]