СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК

Система виявлення атак – це програмний або програмно-апаратний комплекс, призначений для виявлення і по можливості попередження дій, що загрожують безпеці інформаційної сис- теми

Використання СОА Snort

СОА Snort можна використовувати як аналізатор трафіку, що володіє значними можливостями з фільтрації пакетів Наприклад, можна створити файл з правилами, що використовують виключно дії типу log В результаті з вхідного потоку даних будуть відібрані і збережені пакети, що задовольняють зазначеним правилам Так як за замовчуванням жур-нал ведеться в двійковому форматі tcpdump, він може бути імпортований […]

РОЗРОБКА ПРОГРАМ

Поряд з новим матеріалом у цій главі зібрано воєдино кілька тем, що обговорювалися раніше для ілюстрації безпосередніх і дуже корисних можливостей розробки програм, забезпечуваних Бейсиком Як і в інших розділах, застерігаємо, що не всі версії Бейсика володіють всіма описаними нижче можливостями

Система виявлення атак Snort

451 Загальні відомості Snort – це безкоштовна система виявлення атак з відкритим результат-ним кодом, розроблена Мартіном Рошем (Martin Roesch) Доступні вер-оці програми, що працюють під управлінням операційних систем Win-

Локальні і мережеві системи виявлення атак

СОА, що використовують інформацію, що отримується від персонального ком-пьютера, на який вони встановлені, зазвичай називають локальними (host- based) На противагу їм системи виявлення, орієнтовані на аналіз усього доступного мережевого трафіку, називаютьмережевими(network- based)

Виявлення в реальному часі і відкладений аналіз

За типом оброблюваних даних системи виявлення атак підрозділ-ляють на «системи реального часу» і «системи відкладеної обробки» Системи відкладеної обробки аналізують вміст журналів регист- рації подій або масив попередньо записаного трафіку, а системи реального часу – вхідний потік подій від програмних датчиків Очевидно, що адекватне реагування на спробу реалізації атаки, вклю-чаю її запобігання, можливо тільки при […]

Виявлення факту сканування портів

У СОА Snort вбудований програмний модуль, що дозволяє виявляти сканування портів захищається системи Алгоритм, який виявляє ска-нирование, заснований на тому, що при скануванні портів істотно повели-чивается кількість вихідних TCP-пакетів з встановленим прапором RST Установка цього прапора на отправляемом у відповідь пакеті означає, що порт, до якого вироблялося звернення, закритий Таким чином, аналізуючи кіль-кість пакетів з […]

ВИЯВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ АТАК ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ ТРАФІКУ

21 Етапи мережевої атаки Стандартні мережеві атаки проводяться в три етапи: збір інформації, виявлення вразливих місць атакується системи та реалізація обраної атаки Етап збору інформації полягає у вивченні мережевої топології атакується мережі, визначенні типу і версії операційної системи атакується-

GFI MailSecurity (download)

GFI MailSecurity for Exchange / SMTP – це рішення, що перевіряє вміст, що виявляє вторгнення, що аналізує погрози і що захищає від вірусів, яке усуває всі типи загроз, пов’язаних з електронною поштою перш ніж вони торкнуться користувачів організації.

Управління вимогами на базі стандартів, Комерція, Різне, статті

Автори: Роман Алфімов ®, Світлана Краснікова ®, Олена Золотухіна ®. Олена Золотухіна є сертифікованим фахівцем з рішенням IBM Rational і викладає в Навчально-консалтинговий центр компанії “Інтерфейс” Процес управління вимогами традиційно вважається одним з ключових при створенні автоматизованих систем – найбільші ризики проектів пов’язані з високою мінливістю вимог і помилками в їх визначенні. Організація управління вимогами […]