Інші елементи інтерфейсу Excel

Для управління виводу документів на екран призначені три важливі вкладки діалогового вікна Параметри (Options), зображеного на рис 317: Вид (View), Загальні (General) і Колір (Color)

Елементи пакетів служби інтеграції – ЧАСТИНА 2

■ MSMQ Визначає підключення до черги повідомлень Microsoft Message Queue і використовується завданням Message Queue для прийому і відправки повідомлень ■ SMO Визначає імя та метод аутентифікації для використання завданнями переміщення баз даних (Transfer Ob j ects, Transfer Logins тощо)

«Пульсометр Pro»

Категорія: здоровя і фітнес Розробник: PocketWorld Software Розмір програми: 8,4 Мбайт Версія iOS: 40 і вище

Налаштування SSL-з’єднання

Налаштування SSL-зєднання полягає в установці на web-сервері згенерованого сертифіката та активізації SSL-зєднання з зазначенням номера порту Загальноприйнятим номером порту для SSL-зєднання є порт 443 ВИКОНАТИ 8 Запустити оснастку Internet Information Services (IIS) Manager і відкрити вікно властивостей компонента «Default Web Site» На вкладці «Directory Security» натиснути кнопку «Server Certificate ..» і вибрати пункт «Process the […]

Вибір тем та налаштування стилів клітинок Office Excel 2007

У Office Excel 2007 реалізований новий метод пошуку, випробування і примі $ нения стилів і тим, який набагато більш зручний у порівнянні з тексто $ вимі опціями, захованими в лабіринтах меню в Office Excel 2003 Ті $ перь можна виділити область робочого аркуша, натиснути кнопку Themes (Теми) на вкладці Page Layout (Розмітка сторінки) користувача інтерфейсу […]

Управління завданнями

Завданням називають послідовність дій, які виконуються в певному порядку Наприклад, ви можете визначити, що при успішному виконанні дії 1 буде виконано дію 2, в іншому випадку – дію 3 Дії мають два основних типи Перший тип задіє реплікацію Другий тип виконує сценарій Transact-SQL, або ActiveX (написаний на мові JScript або JavaScript), або команду операційної системи […]

Набори команд Microsoft Office System

Користувальницький інтерфейс відображає різні команди, в зави ності від вибраної вкладки Якщо вибрати вкладку Home (Головна) в Office Word 2007, користувальницький інтерфейс відобразить один набір команд, якщо вибрати вкладку Review (Рецензування), то буде ото Бражій інший набір команд Подібна фільтрація інструментів по зволяет знизити число меню, команд та діалогових вікон, в яких набагато складніше знайти […]

Використання вистави для негайного внесення змін Office Асcess 2007

Подання Layout View (Режим макета) – це засіб, функцио нірующее за принципом WYSIWYG (що бачимо, те й отримуємо), позволя ет вносити зміни у форму або звіт і негайно бачити результат внесених змін При необхідності можна перейти в представ ня Layout View (Режим макета) за допомогою кнопки View (Вид), виб рав в ньому команду Layout View […]

Нові опції та інструменти дизайну Office PowerPoint 2007

Нові опції дизайну в Office PowerPoint 2007 роблять створення комплек $ сних і ефектних презентацій простим як ніколи раніше Починаючи з шаблону або створюючи презентацію «з чистого аркуша», можна вико $ вать нові теми та стилі, що додають інформації чудовий вигляд

Перегляд формул

Раніше при роботі з формулами використовувався встановлюваний за замовчуванням режим, при якому в клітинках аркуша Excel відображаються результати обчислення формул У цьому режимі перевірити текст формули можна тільки в рядку формул, виділивши потрібну комірку При необхідності перевірити велику кількість формул в осередках використовувати такий метод роботи скрутно У такому випадку зручніше включити показ формул у […]