Налаштування СЗІ VipNet

Як вказувалося вище, вузли ViPNet можуть бути підключені до мережі не-посередньо або можуть розташовуватися за міжмережевим екранами та іншими пристроями Для кожного вузла може бути вказаний один із способів під-ключення: – Безпосереднє зєднання з іншими вузлами

Створення карт мережі

Карта мережі дозволяє отримати уявлення про архітектуру і струк-турі мережі Зазвичай карта мережі представляє зображення мережевої топології в рамках фізичного (фізичне розташування мережевих вузлів і каналів, рис 84), канального (спосіб комутації мережевих вузлів, рис 85) і мережевого (схе-

ДОДАТОК ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ МАШИН ДЛЯ ІМІТАЦІЇ МЕРЕЖЕВИХ СПОЛУК

Для проведення практичних занять у компютерних класах вико-зуется технологія віртуальних машин (система VMware Workstation), позво-ляющая здійснювати одночасний запуск на одному компютері неяк- ких операційних систем і встановити між ними мережеві зєднання Залежно від обсягу встановленої на робочому місці оперативної памяті може імітуватися наявність від двох мережевих вузлів (основного і одного віртуального, потрібно мінімум 128Мб ОЗУ) […]

Постановка завдання для проведення інструментальних перевірок

Проведення інструментальної перевірки пропонується відпрацювати на ос-нове моделі компютерної мережі в режимі «чорного ящика» У модельованої мережі (рис 82) використовуються: – Сервер OC Windows Server 2003 c розгорнутими web-сервером IIS, кон-

Виявлення мережевих вузлів

Стандартним способом виявлення мережевих вузлів при заданому діа-пазоне IP-адрес є застосування утиліти Ping, яка входить до складу практично будь ОС Такий спосіб виявлення активних мережевих вузлів називається Ping-розвідкою (Ping sweep) Утиліта Ping використовує протокол ICMP для перевірки доступності мережевого вузла: на досліджуваний мережний вузол надсилається ICMP-запит (тип 8), у разі доступності мережевого вузла буде отриманий […]

Створення графічних об’єктів

Кожен тип обєкта в Excel має власні дивацтва і манеру поведінки, які необхідно враховувати при їх створенні У цьому розділі ми докладно зупинимося на різних типах графічних обєктів Excel і їх особливості

Балансування дерев

Після виконання ряду операцій звпорядкованим деревом, Вставки і видаленнявузлів, воно може стати незбалансованим. Якщо подібне відбувається, алгоритми-ми обробки дерева стають менш ефективними. При сильному ступені раз-балансування дерево фактично являє собою всього лише складну форму

Підходи до інтеграції неоднорідних мереж, Локальні мережі, статті

Комп’ютерна газета Технологія LAN Emulation для узгодження мереж ATM і традиційних мережевих технологій Призначення і загальні принципи роботи Поява нової технології АТМ вимагало вирішення задачі узгодження цієї технології з уже існуючими традиційними технологіями локальних мереж, такими як Ethernet або Token Ring.

Додавання списку вузлів у звіти SCVMM про використання ресурсів, Інші СУБД, Бази даних, статті

Якщо ви вже налаштували інтеграцію SC VMM 2008 зі службою звітів OpsMgr 2007 і регулярно переглядаєте звіти – то, можливо, звертали увагу на наступне незручність. Звіти по використанні ресурсів по замовчуванням відкриваються порожніми – і вам потрібно кожен раз вручну вказувати список вузлів, для яких необхідно зробити вибірку.

Уроки Corel Draw: Interactive Mesh Fill, Програми для роботи з графікою, Програмні керівництва, статті

Gradient Mesh Fills, або простіше кажучи, Градієнтні Сітки (або зовсім просто – Меші) є найбільш потужним і універсальним інструментом для моделювання складних колірних переходів. Крім того, що вони можуть включати безліч різних кольорів, а градієнти між ними мати саму довільну форму, до них того ж абсолютно вільно можна застосувати будь-який з доступних алгоритмів накладення прозорості. […]