Планувальники введення-виведення

Проста відправка запитів на пристрій введення-виведення в тому ж порядку, в якому ці запити направляє ядро, призводить до дуже поганий продуктивності Одна з найбільш повільних операцій, які взагалі можуть бути в компютері, – це пошук по жорсткому диску Операція пошуку – це позиціонування головки жорсткого диска на певний блок, яке може запять багато мілісекунд Мінімізація […]

Програмування з використанням стандартного введення-виведення

Досі для створення нових інструментів застосовувалися вже існуючі, але треба сказати, практично все, що можна зробити за допомогою оболонки, sed і awk, вже зроблено У цьому розділі ми напишемо кілька програм мовою програмування Сі Надалі при обговоренні та розробці програмного дизайну також буде домінувати основоположна філософія створення програм для спільної роботи – Ми хочемо створювати […]

Буфери і заголовки буферів

Коли блок зберігається в памяті (скажімо, після зчитування або в очікуванні записи), то він зберігається в структурі даних, званоїбуфером (buffer)Кожен буфер повязаний строго з одним блоком Буфер грає роль обєкта, який представляє блок в оперативній памяті Згадаймо, що блок складається з одного або більше секторів, але по розміром не може бути більше однієї сторінки памяті […]

Сторінковий кеш і зворотний запис сторінок

ядрі операційної системи Linux реалізовано один головний дисковий кеш, який називається сторінковим (page cache) Призначення цього кеша-мінімізувати кількість дискових операцій введення-виведення шляхом зберігання в памяті тих даних, для звернення до яких необхідно виконувати дискові операції,

Рівень блочного введення-виведення

стройства блочного вводу-виводу (блокові пристрої, пристрої введення-виведення блоками, block devices) – це апаратні пристрої, які дозволяють випадковим чином (тобто не обовязково послідовно) здійснювати доступ до фрагментів даних фіксованого розміру, званих блоками Найбільш часто зустрічається пристрій блочного впода-виводу – це жорсткий диск, але існують і інші блокові пристрою, наприклад пристрої роботи з гнучкими дисками, оптичними дисками […]

Системні виклики UNIX

Дана глава присвячена самому нижньому рівню взаємодії з операційною системою UNIX – системним викликам, які служать точками входу в ядро Саме ці можливості надає власне операційна система все інше будується на цій основі

Стратегія планування

Стратегія (policy) планування-це характеристики поведінки планувальника, які визначають, що і коли має виконуватися визначає глобальний характер поведінки системи і відповідає за оптимальне використання процесорного часу Таким чином, це поняття дуже важливе

Структура bi o

Основним контейнером для операцій введення-виведення в ядрі є структура bio, яка визначена у файлі Ця структура являє активні операції блочного введення-виведення в вигляді списку сегментів (segment) Сегмент – це ділянка буфера, який є безперервним у фізичній памяті, тобто окремі буфери не обовязково повинні бути безперервними в фізичної памяті Завдяки тому, що буфер може представлятися у […]

Storage IO Control, SIOC, для дискової підсистеми

Починаючи з версії 41 сервери ESX (i) отримали можливість управляти розподілом кількості операцій введення-виведення в секунду між віртуальними машинами Ми можемо оперувати двома налаштуваннями – limit і shares, ці настройки робляться на рівні диска віртуальної машини

Arena Product Suite 12.0, Інформаційні системи, Бази даних, статті

Програмне забезпечення імітаційного моделювання Arena призначено для корпоративного використання і підтримує глибокий аналіз для окремої функціональної області (наприклад, виробництво, матеріально-технічне забезпечення, обслуговування замовників) і аналіз процесів, що перекривають кілька функціональних областей. У пакеті Arena (Basic Edition, Professional Edition, Enterprise, шаблони додатків) використовується методологія моделювання на основі блок-схем, ієрархічне моделювання та моделювання з високим рівнем застосування […]