Загальний опис ПІБ WEB-сервера

Внутрішній web-сервер використовується для публікації внутрішньокорпоративних новин, документів, регламентів і наказів Вимоги щодо доступності інформації, що зберігається на web-сервері, низькі, простій протягом одного дня допустимо Вимоги по конфіден-ціальностей середні, отримання інформації, що зберігається на сервері, конкурентами може призвести до фінансових втрат Вимоги по цілісності високі, спотворення інформації, що зберігається на сервері, може призвести до дезорганізації […]

Аналіз захищеності web-серверів

Як вже було відмічено, аудитор може проводити інструментальні перевірки, що охоплюють різні елементи ПІБ Для прикладу того, як можуть проходити такі перевірки, розглянемо можливий набір засобів і ме-тодов проведення інструментальної перевірки підсистеми захисту web-сервера

Приклад реалізації системи SSO

Застосування протоколу Kerberos для аутентифікації досить рас-пространено як в сервісах Microsoft, так і в сервісах інших виробляєте-лей Наприклад, Kerberos використовується для аутентифікації клієнта перед web-сервером Розглянемо її на прикладі модуля mod_auth_kerb для web-

Установка підтримки PERL для IIS3 під Windows NT, Сервери, Інтернет-технології, статті

Зміст: Чому була написана ця замітка Коротко про PERL-модулях від Active State Що викачувати Як встановлювати Як перевірити Що далі 1. Чому була написана ця замітка Internet Information Server (IIS) під Windows NT є зараз другим (після Apache) за популярністю web-сервером. Можна привести ряд аргументів на користь того або іншого вибору – Apache або IIS […]

Середа CGI, Web-сервер, CGI, Інтернет-технології, статті

Середа CGI. Давайте підійдемо впритул до розгляду питання про CGI-програмуванні. Перш за все, для написання ефективно працюючих CGI-скриптів необхідно правильно налаштувати Web-сервер. Потім, з повною упевненістю, можна сміливо починати написання CGI-програм. Так, саме так – налаштувати Web-сервер. Адже новачкам схильне вважати, що варто тільки помістити CGI-програму в їх директорію (разом з сайтом), скажімо на тому […]

Створення Web-додатків за допомогою C + + Builder 5

Дана стаття присвячена однієї із непогано зарекомендували себе технологій створення динамічних інтерактивних Web-сайтів – розробці CGI-і ISAPI-додатків. Будучи далеко не єдиною технологією створення таких Web-сайтів, вона тим не менше залишається досить популярною. У даній статті ми розглянемо приклади створення CGI-і ISAPI-додатків, що виконуються під управлінням Microsoft Internet Information Services, за допомогою C + + Builder […]