Як задати властивості змінних

E Виберіть у меню: Дані> Задати властивості змінних .. Малюнок 7-1 стартове діалогове вікно завдання властивостей змінних

Конструктор реструктуризації даних (змінні в спостереження): Вибрати змінні

Примітка: Цей крок пропонується в конструкторі, якщо Ви вибрали реструктуризацію груп змінних в спостереження На цьому кроці слід вказати, яким чином змінні з поточного файлу повинні використовуватися в новому файлі даних Ви можете також створити змінну, що ідентифікує рядка в новому файлі

Властивості змінних

Дані, які просто вводяться в Редакторі даних на вкладці Дані або завантажуються в IBM SPSS Statistics із зовнішнього файлу даних (наприклад, з таблиці або з текстового файлу), не містять такі корисні для аналізу властивості змінних як:

Завдання наборів змінних

Сервіс Задаючи набори змінних, створюються підмножини змінних, які будуть зявлятися в списках змінних редактора даних і діалогових вікон Задані списки змінних зберігаються разом з файлами даних IBM® SPSS® Statistics Малюнок 16-2

Пропущені значення

Діалогове вікно дозволяє вказати, які значення даних будуть вважатися користувацькими пропущеними Наприклад, Ви хочете відокремити дані, пропущені через відмову респондента відповідати, від даних, пропущених через те, що питання не відноситься до респондента Значення даних, позначені як користувацькі припущення, позначаються для спеціальної обробки і виключаються з більшості обчислень