Подальша нормалізація: нормальні форми більш високого порядку

Багатозначна залежність І ЧЕТВЕРТА НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА Нехай дана змінна відносини нстх (де н скорочено позначає ієрархічний – hierarchic), що містить інформацію про курси навчання, викладачів і підручниках У цієї змінної відносини атрибути, що описують викладачів і підручники, приймають як значний відносини (Приклад значення НСТХ наведено на рис 131) Кожен кортеж змінної відносини НСТХ складається з […]

Непріводімие МНОЖИНИ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ

Нехай S1 і S2 – два безлічі функціональних залежностей Якщо будь-яка функціональна залежність, яка випливає з безлічі залежностей si, слід також з безлічі залежностей S2 (тобто якщо замикання S1 + є підмножиною замикання S2 +, то безліч S2 називається покритіем4 для безлічі si Це означає, що якщо СУБД забезпечить дотримання обмежень, представлених залежностями безлічі S2, […]

Тривіальним і нетривіальних ЗАЛЕЖНО

Примітка Далі в цій главі вираз функціональна залежність буде іноді для стислості замінюватися словом залежність, а функціонально залежить від– Словами функціонально визначається як і тп Очевидним способом скорочення існуючого набору функціональних залежностей є виключення з нього тривіальних залежностей Залежність називається тривіальною, якщо вона не може не виконуватися Як приклад наведемо наступну тривіальну функціональну залежність, існуючу […]