Функціональні залежності ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Для демонстрації основних ідей даного розділу використовується декілька змінена версія змінної відносини з даними про постачання, яка на додаток до звичайних атрибутам s #, Р # і QTY міститиме також атрибут CITY, що представляє 1Следует відзначити, що це досить формальне твердження є істинним саме тому, що на розглянуті дані поширюються деякі практичні обмеження (Див главу […]

ЗАЛЕЖНО З’ЄДНАННЯ І П’ЯТА НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА

До цих пір в цій главі і протягом всієї попередньої глави за замовчуванням передбачалося, що єдиною необхідною або допустимої операцією в процесі нормалізації є заміна змінної відносини за правилами декомпозиції без втрат точно двома її проекціями Таке припущення нас цілком влаштовувало, поки мова не йшла про 4НФ Однак, хоча це може здатися дивним, існують змінні […]

Подальша нормалізація: нормальні форми більш високого порядку

Багатозначна залежність І ЧЕТВЕРТА НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА Нехай дана змінна відносини нстх (де н скорочено позначає ієрархічний – hierarchic), що містить інформацію про курси навчання, викладачів і підручниках У цієї змінної відносини атрибути, що описують викладачів і підручники, приймають як значний відносини (Приклад значення НСТХ наведено на рис 131) Кожен кортеж змінної відносини НСТХ складається з […]

ЗАГАЛЬНА СХЕМА ПРОЦЕДУРИ НОРМАЛІЗАЦІЇ

До цього розділу в цій (і попередньої) чолі розглядалася технологія декомпозиції без втрат, призначена для використання в процесі проектування бази даних Основна ідея полягає в наступному Нехай дана деяка змінна відносини R, представлена ​​в 1НФ, в сукупності з набором певних для неї функціональних залежностей, багатозначних залежностей і залежностей зєднання Завдання полягає в систематичному розбитті початкової […]

Інсталяція модулів

Скомпільовані модулі повинні бути інстальовані в каталог / lib / modules / version/kernel Наприклад, для ядра 2610 скомпільований модуль управління вудкою буде знаходитися у файлі / lib/modules/2610/kernel/drivers/char / fishingко, якщо вихідний код знаходився безпосередньо в каталозі drivers / char /

Пакетні системи Linux Mint

Розповідь про системи управління пакетів може зайняти не один десяток сторінок, сьогодні існує близько 20 різних систем з варіантами Практично кожен дистрибутив має свої особливості, тут винятків навіть більше, ніж правил Це, звичайно, вносить додаткову плутанину і ніяк не сприяє збільшенню популярності Linux, але зазвичай досить просто вибрати «свій» дистрибутив і освоїти прийняту в ньому […]

ІНШІ НОРМАЛЬНІ ФОРМИ

У цьому розділі ми знову повертаємося до теми нормалізації Перш ніж завершити обговорення питань нормалізації, слід нагадати зроблене в главі 12 зауваження про те, що, крім вже описаних, існують та інші нормальні форми Справа в тому, що теорія нормалізації і повязані з нею питання (нині цю область зазвичай називають теорією залежностей) розвинулися в широку самостійну […]

Функціональні залежності

У цьому розділі йтиметься про концепцію функціональної залежності, яка була названа Хю Дарвені (Hugh Darwen) в особистій бесіді з автором якщо не зовсім фундаментальної, то дуже близькою до такої. Ця концепція лежить в основі багатьох обговорюваних в наступних главах тим, включаючи, зокрема, теорію проектування бази даних, описану в главі 12 Але слід відразу ж зазначити, […]

ЗАМИКАННЯ МНОЖИНИ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ

Як згадувалося вище, з одних функціональних залежностей можуть слідувати інші функціональні залежності Наприклад, розглянемо наведену нижче залежність {S #, Р #} → {CITY, QTY} З неї випливають наведені нижче функціональні залежності {S #, Р #} →

Непріводімие МНОЖИНИ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ

Нехай S1 і S2 – два безлічі функціональних залежностей Якщо будь-яка функціональна залежність, яка випливає з безлічі залежностей si, слід також з безлічі залежностей S2 (тобто якщо замикання S1 + є підмножиною замикання S2 +, то безліч S2 називається покритіем4 для безлічі si Це означає, що якщо СУБД забезпечить дотримання обмежень, представлених залежностями безлічі S2, […]