Способи використання індексів

Фундаментальним перевагою будь-якого індексу в порівнянні з іншими шляхами доступу є те, що він прискорює пошук Але застосування індексів повязано також з певним недоліком – Вони сповільнюють операції оновлення Наприклад, після вставки кожного нового запису в індексований файл необхідно також вводити новий елемент в індекс У якості більш конкретного прикладу достатньо уявити собі, які дії […]

МЕТОДИ ЖУРНАЛУ РОЗРАХУНКІВ ТА ЙОГО ПЕРІОДУ

Приводяться в табл 716 Методи ЖР і його періоду Таблиця 716 Метод Опис

Хешування БАЗИ ДАНИХ

Хешування (Зване також хеш-адресацією, а іноді, не зовсім правильно, хеш-індексацією) являє собою метод забезпечення швидкого прямого доступу до конкретної записи з урахуванням заданого значення певного поля Розглянуте поле звичайно (але не обовязково) є первинним ключем Нижче наведено короткий опис методу хешування

ТРИ РІВНЯ абстракції Модель TransRelational

Реляційна система, реалізована з використанням моделі TR, може розглядатися як що охоплює три рівні абстракції: реляційний (або користувацький) рівень, файловий рівень і рівень моделі TR (рис А2), які описані нижче

МОДУЛЬ ФОРМИ СПИСКУ ДОВІДНИКА ДІТИ

Містить зумовлену процедуру прочинене, яка обчислює і обновляющую в результаті виклику процедури ІзменітьВозраст значення реквізиту Вік всіх записів довідника Діти Запис про дитину старше 18 років позначається для видалення Якщо форма списку довідника Діти відкривається не з довідника-власника, а, наприклад, вбудованої функцій ОткритьФорму, то в якості власника форми встановлюється останній співробітник з довідника Сотруднікі_2, що […]

Архітектура системи баз даних

Тепер, після вивчення вступної глави, ми можемо ознайомитися з архітектурою системи баз даних Наша мета – закласти фундамент, на якому буде будуватися подальший виклад Саме на нього ми будемо спиратися при описі загальних понять та вивченні структури конкретних систем баз даних Однак це аж ніяк не означає, що кожна система баз даних обовязково повинна відповідати […]

ФАЙЛИ ПРЯМОГО ДОСТУПУ В СИСТЕМІ ICL 2904

Для створення такого файлу і опису формату запису використовується команда OPEN Усі записи файлу матимуть однаковий формат і однакову довжину Команда OPEN має наступний вигляд: OPEN імя файлу (формат запису), число записів Наприклад, команда OPEN DAFL (N, S10, 2N), 100

Доступ до бази даних КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Перш ніж перейти до обговорення структур зберігання як таких, необхідно спочатку розглянути, в чому, взагалі кажучи, складається весь процес доступу до даних У рішенні задачі пошуку конкретного фрагмента даних в базі даних і передачі його користувачеві бере участь кілька різних рівнів програмного забезпечення Безумовно, подробиці влаштування цих рівнів у значній мірі залежать від конкретної системи […]

ПОРЯДОК ВИДАЛЕННЯ ЗАПИСІВ У ФОРМІ СПИСКУ

Розглянемо докладніше процес видалення записів Для видалення обраного елемента натисніть іконку Фізично, однак, елемент з довідника не видаляється, а лише позначається як кандидат на видалення При цьому система дозволяє виконувати його редагування і вибір Проставлена ​​позначка про видалення знімається в результаті повторного задіяння тієї ж іконки

ОСНОВНА ІДЕЯ TransRelational

Найбільш важлива думка, що лежить в основі моделі TR, може бути описана таким чином Припустимо, що r – запис деякого файлу на файловому рівні У такому випадку справедливо наведене нижче твердження