НЕЗАЛЕЖНІСТЬ віддаємо

Незалежність від даних може бути реалізована на двох рівнях: фізичному і логічному [13], [14] Проте на даному етапі нас цікавить тільки фізична незалежність Тому неуточнений термін незалежність від даних ми поки будемо розуміти лише як фізичну незалежність від даних (Необхідно відзначити, що термін незалежність від даних не зовсім підходящий – він не відображає досить точно […]

Розширені технології T-SQL

При реалізації логічної схеми доводиться впроваджувати в обмеження безліч правил бізнес-логіки й підтримки цілісності У той же час деякі з цих правил можуть виявитися занадто складними для такої реалізації Такі правила можна впроваджувати в клієнтські програми, на середній рівень програмного забезпечення або в сервер бази даних З цих трьох можливих рішень останнє має абсолютну перевагу […]

Що використовувати: CLR або T-SQL

Безсумнівно, рідко можна зустріти реалізацію, яка абсолютно не використовує CLR Однак деякі реалізації використовують в базі даних виключно компоненти CLR Жоден з цих підходів не можна назвати прийнятним, якщо на перше місце виходять такі фундаментальні поняття, як масштабованість і продуктивність

Створення збережених процедур

Основною метою розробок в архітектурі клієнт / сервер є перенесення обробки якомога ближче до даних Перенесення обробки з клієнтських додатків на сервер зменшує обсяг мережевих потоків, покращує продуктивність і полегшує завдання підтримки цілісності даних

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО денормалізації

До цих пір в цій (і попередньої) чолі в основному передбачалося, що повна нормалізація аж до 5НФ вельми бажана Але на практиці часто можна чути твердження, що для досягнення високої продуктивності системи іноді слід виконати денормализация При цьому використовуються доводи, подібні перерахованим нижче

Управління збереженими процедурами

Реальне управління збереженими процедурами легко порівняти із закладеною в них логікою Якщо ви знаєте основні факти і синтаксис, то управління збереженими процедурами не складе для вас ніяких труднощів Інструкції CREATE, ALTER І DROP Збережені процедури управляються за допомогою інструкцій мови визначення даних (DDL) CREATE, ALTER і DROP Інструкція CREATE повинна бути першою в пакеті термінатор […]

Стабілізація плану оптимізатора в Oracle 8i/9i, Інші СУБД, Бази даних, статті

Дізнайтеся, як за допомогою “збережених шаблонів” (stored outlines) можна підвищити продуктивність програми, навіть якщо не можна змінювати його вихідний код, систему індексації та параметри конфігурації системи … Інструментальні засоби: Для спрощення експериментів, у статті розглядається тільки простий SQL-і PL / SQL-код, що виконується в сеансі SQL * Plus. Читачеві необхідні будуть привілеї, які типовим кінцевим […]

Використання збережених шаблонів при налаштуванні програм з недоступним вихідним кодом, Інші СУБД, Бази даних, статті

У даній статті описується один з багатьох аспектів використання збережених шаблонів (stored outlines) при налаштуванні продуктивності додатків, що працюють з СУБД Oracle. Зокрема, наводиться приклад їх використання для налаштування програм, до вихідного коду яких немає доступу. Наведений приклад був перевірений в Oracle 9i Release 2. Для виконання SQL-операторів використовувалася утиліта SQL * Plus.

Java і дані з Oracle – все дуже просто

Зміст Взаємодія з базою даних через JDBC Використання JDBC JDBC і JDBC-драйвери JDBC-драйвери в Oracle Установка JDBC-драйверів для роботи з Oracle Файл Java-програми для перевірки зв'язку через JDBC Робота з даними Oracle із зовнішніх Java-програм