Конструктор дат і часу

спрощує виконання ряду стандартних завдань, повязаних з змінними дат і часу Як запустити E Виберіть у меню: Перетворити> Конструктор дати та часу .. E Виберіть потрібну задачу і для її виконання дійте відповідно до пропонованих кроками

Вільні і зв’язані змінні області значень

Кожне посилання на змінну області значень (в певному контексті, зокрема в деякій правильно побудованої формулі) є або вільної, або повязаної Спочатку пояснимо це твердження в чисто синтаксичних термінах в даному підрозділі, потім продовжимо обговорення його семантичного значення в наступних підрозділах

Подальша нормалізація: нормальні форми більш високого порядку

Багатозначна залежність І ЧЕТВЕРТА НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА Нехай дана змінна відносини нстх (де н скорочено позначає ієрархічний – hierarchic), що містить інформацію про курси навчання, викладачів і підручниках У цієї змінної відносини атрибути, що описують викладачів і підручники, приймають як значний відносини (Приклад значення НСТХ наведено на рис 131) Кожен кортеж змінної відносини НСТХ складається з […]

Удосконалення C: покращена конструкція struct

Самою очевидною новою особливістю C + + є конструкція class Конструкція class в C + + це майже те ж саме, що struct, тому я на деякий час відволікся від нової форми запису і поясню, як же C + + покращує конструкцію struct Навіть якщо ви не цікавилися обєктно-орієнтованим программиро-

ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ER-МОДЕЛЮВАННЯ

У певному сенсі побудована відповідно до описаних вище правил ER-діаграма є проектом бази даних Якщо спробувати відобразити подібний проект4 на деяку формальну схему, що відповідає вимогам конкретної СУБД, то стане ясно, що звичайна ER-діаграма для цього недостатньо точна і в ній відсутній опис безлічі важливих деталей (особливо тих, які відносяться до цілісності даних) Для ілюстрації […]

Створення змінної дати / часу з набору змінних

Як обєднати набір існуючих змінних в одну змінну дати / часу E У першому діалоговому вікні Конструктора дат і часу, виберіть Створити змінну дати / часу із змінних, що містять частини дат значень часу Перетворення даних Вибір змінних для обєднання в одну змінну дати / часу

Обчислення змінних

Діалогове вікно Обчислити змінну використовується для обчислення значень змінних на основі значень інших змінних n Ви можете обчислювати значення числових і текстових змінних n Ви можете створювати нові змінні або змінювати значення існуючих

ПЕРША ПРОГРАМА

Перейдемо на закладку Модуль (див рис 112) На цій закладці розташовуються програми, виконують обробку У нашій першій програмі ми оголосимо одну числову змінну, присвоїмо їй деяке значення і виведемо його у вікно повідомлень Тут слід зазначити, що програми (діалоги, таблиці) створюються в конфігураторі системи, запустити їх на виконання в конфігураторі немає можливості (можна, правда, перевірити […]

Конструктор реструктуризації даних (змінні в спостереження): Вибрати змінні

Примітка: Цей крок пропонується в конструкторі, якщо Ви вибрали реструктуризацію груп змінних в спостереження На цьому кроці слід вказати, яким чином змінні з поточного файлу повинні використовуватися в новому файлі даних Ви можете також створити змінну, що ідентифікує рядка в новому файлі

Вставка нових змінних

Введення даних в порожній стовпець автоматично створює нову змінну з присвоєними за замовчуванням імям (префікс var і подальший пятизначний номер) і форматом даних (числова) Редактор даних вставляє системні пропущені значення під всіх спостереженнях нової змінної Якщо між нової змінної та існуючими змінними є які-небудь порожні стовпці, вони також стають новими змінними з системними пропущеними значеннями […]