Категоризація змінних

Малюнок 7-16 Візуальна категоризація, головне діалогове вікно

Створити часовий ряд

Діалогове вікно використовується для створення нових змінних, які є функціями існуючих змінних, що утворюють часовий ряд Ці нові змінні корисні у багатьох процедурах аналізу часових рядів За замовчуванням імя нової змінної створюється таким чином: беруться шість символів імені початкової змінної, додається підкреслення (_), потім додається порядковий номер Наприклад, для змінної price нова змінна буде price_1 […]

Зіставлення полів моделі і полів набору даних

Щоб виконати скоринг активного набору даних, цей набір даних повинен містити поля (змінні), які відповідають всім предикторам в моделі Якщо модель, крім того, містить поля розщеплення, то набір даних також повинен містити поля, які відповідають всім полям розщеплення в моделі

Мова XQuery

Одним з недоліків мови XPath є те, що він у своїй основі являє собою просто механізм адресації застосовувані в ньому позначення шляхи дозволяють переходити за існуючими вузлам в ієрархії, але не дають можливості формувати вузли, які ще не існують Іншими словами, мова XPath трохи нагадує реляційний мова (тут слово реляційний укладена в лапки, оскільки справжні […]

РЕДАГУВАННЯ ТАБЛИЦІ ЗНАЧЕНЬ У ДІАЛОЗІ

Створимо в обробці Проба діалог, що містить таблицю значень, давши їй імя тЗнач(Рис 38), і звяжемо з таблицею процедуру Змінити, задавши її імя на закладці Додатково в полі Формула, в якому імя процедури вказується с з охороною круглих дужок Змінити ()

Цифровий звук

Подібно до того як існує можливість перетворення звуку з хвиль тиску в повітрі в аналоговий електричний сигнал, допустимо перетворення мінливого електричного сигналу в послідовність цифрових значень і навпаки Однак, оскільки аналогове і цифрове представлення звуку докорінно різняться, при такому перетворенні неминуча втрата інформації Хитрість полягає в тому, щоб зрозуміти, яка інформація пропадає, з чого стане […]

Перетворення рядків

Досить часто виникає необхідність перетворити рядок в значення іншого типу (скажімо, цілого або логічного) або навпаки Згідно конвенції, прийнятої в Java, тип, до якого перетвориться значення, повинен містити метод, що виконує перетворення Наприклад, перетворення з типу String в Integer повинно виконуватися статичним методом класу Integer Нижче наводиться таблиця всіх конвертованих типів, а також способи їх […]

Параметри даних

Малюнок 17-3 Діалогове вікно «Параметри»: Вкладка «Дані»

Налаштування Редактора даних

У меню Вигляд можна налаштовувати деякі елементи Редактора даних: Шрифти Цей параметр дозволяє керувати відображенням екранних шрифтів Лінії сітки Включення і виключення ліній сітки

Як задати властивості змінних

E Виберіть у меню: Дані> Задати властивості змінних .. Малюнок 7-1 стартове діалогове вікно завдання властивостей змінних