Функції дат і часу

, що надаються Excel, дозволяють швидко і точно проводити різні обчислення на робочому листі Наприклад, за допомогою функції ЧАС (HOUR) можна моментально підрахувати щоденне кількість робочих годин по щомісячній платіжної відомості, складеної на аркуші Excel, а функція ДЕНЬНЕД (WEEKDAY) надасть вам допомогу в питанні вибору оплати праці працівника: стандартної ставки (з понеділка по пятницю) або […]

Створення та ведення списків – ЧАСТИНА 5

РАДА Як бачите, список типів даних не включає тип Текст У списку є елемент Довжина тексту, але це не означає, що вводитися повинен саме текст Ця умова просто створює обмеження по довжині (наприклад, від 5 до 50 символів), яке буде перевірятися в разі введення тексту Щоб відсікати будь-які інші дані, крім тексту, виберіть тип Інший […]

Умовне форматування і візуальне представлення даних Office Excel 2007

Умовне форматування – прекрасна функція, що дозволяє при $ міняти до осередків певний формат залежно від значення ячей $ ки або значення формули Ця можливість допомагає легко виявити оп $ ределенние значення або зміни в робочому листі це допомагає залучити до потрібних значень увагу інших користувачів Неко $ торие функції умовного форматування були доступні і […]

КЛЮЧІ в реляційної моделі

Як було відзначено в розділі 91, в реляційної моделі завжди надавалося велике значення поняттю ключів, хоча, як було показано вище, ключі фактично являють собою лише окремий випадок більш загального феномена (нехай навіть і важливий з точки зору практики) У цьому розділі розглядаються саме ключі

Хронологічні бази даних

Хронологічна база даних може бути неформально визначена як база, яка містить історичні данние1 поряд з поточними даними або замість них (як наочний приклад такої бази даних можна вказати сховище даних см главу 22) Звичайні, або нехронологічні, бази даних містять тільки поточні дані актуальність таких баз підтримується шляхом оновлення даних відразу ж після того, як представлені […]

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Нижче розяснюються деякі спеціальні терміни, що згадуються в даній книзі у багатьох випадках повне тлумачення вже наводилося в тексті Адреса Код, що ідентифікує комірку памяті Служить для вказівки осередку при читанні або запису даних ANSI Американський національний інститут стандартів

Численні доменів

Як було зазначено в розділі 81, обчислення доменів відрізняється від обчислення кортежів тим, що в ньому змінні області значень визначені на доменах (Типах), а не на відносинах З точки зору синтаксису найбільш очевидна відмінність між обчисленням доменів і обчисленням кортежів полягає в тому, що перше підтримує додаткову форму параметра , який ми будемо називати умовою […]

Вставка інформації в базу даних в Android додатку

Пропозиція SQL INSERT використовується щоразу, коли ви хочете вставити інформацію в базу даних SQL Пропозиція INSERT відповідає операції «створити» в методології CRUD У додатку MJAndroid користувач може додавати вакансії в список, клацаючи на елементі меню Add Item (Додати елемент) при перегляді списку вакансій Потім користувач може заповнити форму, в якій вказує роботодавця, назву вакансії і […]

ІНДЕКСАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ

Ще раз розглянемо дані про постачальників Припустимо, що одним з найважливіших (тобто часто виконуваних і тому вимагають високої продуктивності) є запит: Визначити всіх постачальників з міста з (Де с – формальний параметр) З урахуванням такої вимоги адміністратор бази даних може вибрати збережене уявлення, показане на рис Г9 У цьому поданні застосовуються два файлу – файл […]

Сортувати змінні

Користувач може сортувати змінні в активному наборі даних на основі значень будь-яких атрибутів змінних (наприклад, по імені змінної, типу даних, рівню виміру), в тому числі по налаштованим атрибутам n Значення можна сортувати в порядку зростання або спадання