Посилання на дані зведеної таблиці

Функція ПОЛУЧИТЬДАННЫЕСВОДН0ЙТАБЛИЦЫ (GETPIVОTDATA) дозволяє створювати посилання на елементи зведеної таблиці не по розташуванню елемента на робочому листі, а по його позиції у зведеній таблиці Це дає свободу в реорганізації таблиці з одночасним збереженням коректності всіх обчислень на ній До тих пір поки дані, на які вказують посилання, продовжують перебувати в межах зведеної таблиці, функція ПОЛУЧИТЬДАННЫЕСВОДНОЙТАБЛИЦЫ […]

Подання зведених таблиць: більше підтримки, більше інтуїтивність

Якщо ваша робота передбачає обробку великих обємів даних та їх відображення в гнучкому і зрозумілому іншим користувачам форматі, то вам сподобаються можливості Office Excel 2007, що полегшують восприя $ ток та використання зведених таблиць Іноді, здавалося б, прості речі можуть мати вирішальне значення, наприклад, функція Undo (Скасувати), яка тепер доступна для більшої частини операцій, знайомі […]

Побудова діаграм

– один з найбільш цікавих і видовищних механізмів в Excel Саме наочне графічне представлення інформації може допомогти при аналізі результатів діяльності підприємства Одна різновид діаграм вже розглядалася раніше у звязку зі зведеними таблицями

Висновок розгорнутої інформації для значення поля даних

Ви можете побачити вихідну інформацію, використовувану для обчислення значення поля даних, якщо двічі клацнете на цьому значенні При цьому Excel копіює розгорнуті (докладні) дані в новий аркуш книги Малюнок 3019 ілюструє результат такої дії У зведеній таблиці все з того ж рис 302 ми двічі клацнули на підсумку за 2003 рік для розпізнавального номера 23524 […]

Побудова зведеної таблиці на основі іншої зведеної таблиці

Коли ви створюєте зведену таблицю на основі будь-якого, зовнішнього або внутрішнього, джерела даних, Excel створює в оперативній памяті копію джерела даних, аналог кеш-памяті При зміні таблиці, наприклад при її реорганізації, Excel звертається не до джерела даних, а до «кешу» (зрозуміло, це невірно по відношенню до процедури оновлення безпосередньо з джерела даних)

Зведені таблиці

є зручним засобом аналізу і обробки даних З їх допомогою можна узагальнювати великі обсяги даних Звіти зведених таблиць дозволяють гнучко виконувати форматування, фільтрацію, сортування і т д Вони можуть знайти широке застосування при веденні бухгалтерського обліку

Аналіз даних за допомогою зведених таблиць – ЧАСТИНА 2

додаткові умови відбору для зниження числа імпортованих запісей1 Завдання початкової структури таблиці Коли ви натиснете кнопку Готово в останньому діалоговому вікні майстра, Excel відобразить на робочому листі порожній макет таблиці, як показано на рис 307 Крім того, на екран буде виведено вікно Список полів зведеної таблиці (PivotTable Field List) Ви можете задати початкову структуру зведеної […]

Аналіз даних за допомогою зведених таблиць – ЧАСТИНА 1

Зведена таблиця є аналітичним інструментом, що дозволяє підсумовувати інформацію з полів списку Excel, декількох діапазонів консолідації, реляційної бази даних або куба OLAP При створенні зведеної таблиці ви можете задати потрібні поля, спосіб організації (макет) таблиці і тип виконуваних обчислень Після побудови таблиці можна змінити її розташування для перегляду даних під іншим кутом зору Саме свобода […]

I Створення Windows програми методами візуального програмування, ASP, Програмування, статті

У першій частині статті познайомимося з елементом управління PivotTable з комплекту Office Web Components і створимо цілком працездатний Windows додаток користуючись можливостями візуального програмування VS.net (без написання будь-якого програмного коду).

I Створення Windows додатку методами візуального програмування

У першій частині статті познайомимося з елементом управління PivotTable з комплекту Office Web Components і створимо цілком працездатний Windows додаток користуючись можливостями візуального програмування VS.net (без написання будь-якого програмного коду).